Thư Đức Giám Quản

​Thư Đức Giám quản – tháng 7 năm 2014

Đức Giám Quản đề nghị: Bên cạnh việc gia tăng cầu nguyện, chúng ta cũng hãy chuẩn bị thật tốt cho Lễ phong Chân phước Đức Cha Alvaro Del Portillo bằng việc thi hành các việc bác ái.

Các con thân mến: Nguyện xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con của Cha!

Theo lịch phụng vụ, chúng ta vừa mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa và lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng như lễ nhớ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Những đại lễ này chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu: Mẹ Chí Thánh dẫn ta đi vào ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.