Hãy nắm lấy hạnh phúc

TIN TỨC
Hãy nắm lấy hạnh phúc

Những suy tư thiết thực về hôn nhân và gia đình từ Thánh Josemaria Escriva (1902 - 1975) và các đôi vợ chồng đến từ Anh quốc và Ailen.

Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – tháng 8 năm 2015

Các con rất yêu dấu của cha: Xin Chúa Giêsu th gìn giữ các con!

Trung tuần tháng 8 là đại lễ mừng Mẹ chúng ta Hồn Xác lên trời. Đang khi mừng Mẹ được thưởng công vinh hiển vì Mẹ đã hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa, chúng ta cũng phải nhận ra viễn cảnh diễm phúc đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta cũng biết ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.