Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – tháng 12 năm 2014

Đức Giám quản nhấn mạnh việc Đức Kitô đến lần thứ hai vào ngày tận thế là nguồn hy vọng cho người Kitô hữu, và thúc giục chúng ta chuẩn bị thật tốt lễ Giáng Sinh, kỷ niệm việc Chúa đến lần thứ nhất.

Các con thân mến của cha, xin Chúa Giêsu thương gìn giữ tất cả các con!

Chúng ta đang bắt đầu một năm Phụng vụ mới, trong đó chúng ta mong đợi vô vàn hồng ân từ Thiên Chúa, xin Ngài tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân mà Ngài đã ban cho chúng ta trong những tháng vừa qua và luôn mãi! Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.