Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám Quản – Tháng 10 Năm 2016

Đức Giám quản nhắn nhủ: “Đây là lúc chúng ta phải không ngừng lan tỏa ra để phục vụ nhiều người hơn, kể cả những người không có kinh nghiệm về đời sống Kitô hữu, hoặc không có niềm tin, hoặc đã quên thực hành niềm tin của mình.”

Các con yêu dấu, xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con!

Ngày mai, ngày 2 tháng 10, cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta cử hành lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh. Đây là một ngày lễ trọng trong Opus Dei, vì vào ngày này năm 1928, Thiên Chúa Ba Ngôi đã gieo vào tâm hồn Cha Thánh, Đấng Sáng lập của chúng ta, một hạt ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.