Thư Đức Giám Quản

Thư của Đức Giám Quản – Ngày 31 tháng Giêng năm 2017

Thư đầu tiên của Đức Giám Quản Fernando Ocáriz gửi các thành viên Opus Dei.

Các con thân mến, nguyện xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con.

Chắc các con biết cha xúc động thế nào khi viết cho các con những dòng này và lần đầu tiên gọi các con là “con” của cha. Từ buổi tối thứ hai ngày 23 vừa rồi, các anh chị em của các con ở Roma đã bắt đầu gọi cha là “cha”. Các anh chị em ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.