Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – tháng 6 năm 2016

Câu hỏi Đức Giám quản đặt cho chúng ta trong thư mục vụ tháng 6 này phản ánh một đặc tính của việc tông đồ Kitô giáo: “Tôi có hạnh phúc vì Thiên Chúa đã gọi tôi để làm cho người khác biết Ngài không?” Quả thật, “sức mạnh nhờ đó chân lý chiến thắng phải chính là niềm vui, là sự diễn tả chân lý cách rõ ràng nhất. Chính trên niềm vui mà người Kitô hữu phải phấn đấu; chính trong niềm vui mà họ phải tỏ mình ra cho thế giới.”

Các con yêu dấu của cha, xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con!

Đã hai tuần lễ trôi qua kể từ lễ Chúa Giêsu Kitô Thăng Thiên, lời nói cuối cùng của Người trên trần gian vẫn văng vẳng vang lên bên tai chúng ta: Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. [1] Chúng ta có sự trợ giúp của Thánh Thần ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.