Sống mùa Chay với Chân phước Alvaro

TIN TỨC
Sống mùa Chay với Chân phước Alvaro

Mùa Chay là một lời mời gọi cấp bách “để gia tăng chay tịnh, cầu nguyện và các việc lành phúc đức”. Một trích dẫn từ thư mục vụ của Chân phước Alvaro...

Thư Đức Giám Quản

​Thư Đức Giám quản - tháng 3 năm 2015

Mùa Chay là “thời gian đặc biệt thuận lợi để chúng ta bắt chước Đức Kitô qua việc tận hiến quảng đại cho các chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm Thể của Người”, Đức Giám Quản nói với chúng ta như thế trong thư mục vụ tháng này.

Các con yêu dấu của cha: Xin Chúa Giêsu gìn giữ các con!

Một số ngày của Mùa Chay đã trôi qua. Ngoài việc suy gẫm, với tâm tình tạ ơn và hăng hái học hỏi, 40 ngày cầu nguyện và chay tịnh trong sa mạc của Chúa Giêsu và cuộc chiến đấu vinh thắng của Người chống lại sự dữ, Giáo Hội còn mời gọi chúng ta chuẩn bị ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.